Profesori MBS-a učesnici na Međunarodnoj konferenciji Razvoj javne uprave

Profesori MBS-a učesnici na Međunarodnoj konferenciji Razvoj javne uprave

Na Međunarodnoj konferenciji koju organizuje Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, centralna tema bila je Digitalizacija javne uprave. Ova tema privukla je veliku pažnju javnosti, kako sa teorijskog, tako i sa praktičnog aspekta sa ciljem da se razmene različite ideje, znanja i iskustva.

Na kongferenciji su učestvovali profesori Visoke škole modernog biznisa MBS iz Beograda koji su sa različitih aspekata dali svoje viđenje ove teme u okviru pet radova koji će biti objavljeni u Zborniku radova.

U radovima je ukazano na značaj i ulogu koju građani imaju u procesu digitalizacije javne uprave, koncept upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi, potrebu za organizacionom transformacijom koju prati primena savremenih digitalnih tehnologija, kao i na ključne izazove reforme javne uprave u procesu evropskih integracija.

Na ovaj način se nastavila uspešna saradnja i prijateljstvo MBS-a i Veleučilišta Lavoslav Ružička.