POTPISANI MEMORANDUMI IO SARADNJI NBS I FAKULTETA

POTPISANI MEMORANDUMI O SARADNJI NBS I FAKULTETA

Jorgovanka Tabaković guvernerka Narodne banke Srbije potpisala je Memorandume o poslovnoj saradnji sa predstavnicima devet fakulteta iz Srbije i šest fakulteta iz Republike Srpske, u oblasti ekonomskih, pravnih i organizacionih nauka.

 NBS saopštila je da je cilj saradnje je stvaranje podsticajnog ambijenta, koji će omogućiti najboljim studentima da stečena znanja primene u praksi.

Memorandumi o nastavku saradnje potpisani su sa predstavnicima ekonomskih fakulteta u Kragujevcu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici i Subotici, pravnim fakultetima u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici, kao i sa Fakultetom organizacionih nauka u Beogradu.

NBS će sarađvati i sa Pravnim i Ekonomskim fakultetom u Banja Luci, Ekonomskim fakultetom Pale, Pravnim fakultetom Istočno Sarajevo, Fakultetom poslovne ekonomije Bijeljina i Ekonomskim fakultetom Brčko.

Centralna banka Srbije već ima potpisane memorandume o poslovnoj saradnji sa Ekonomskim, Pravnim i Matematičkim fakultetom u Beogradu, kao i Visokom školom za informaciono-komunikacione tehnologije.

Memorandumima o poslovnoj saradnji predviđena je saradnja u oblasti formiranja programa studentskih praksi, praćenja rada studenata i formiranja programa zapošljavanja, u skladu sa mogućnostima i poslovnim aktivnostima NBS, formiranja mentorskih programa za studente fakulteta, organizovanja gostujućih predavanja predstavnika NBS na fakultetima, i druge oblike saradnje sa studentima i studentskim organizacijama.

Tabakovićeva je podsetila da je u protekle tri godine NBS realizovala oko 100 različitih aktivnosti sa fakultetima, a više od 120 studenata obavljalo je stručnu praksu u NBS.

Dekani su naglasili da saradnja sa NBS predstavlja priliku da se studenti uz stečena teorijska znanja profilišu kao tražena radna snaga.