Knjigovođa

Osnovne karakteristike agencija za knjigovodstvo i njihova delatnost

Profesionalna agencija za knjigovodstvo je ona agencija koja nudi knjigovodstvene usluge, koje zahtevaju visoku preciznost, tačnost i posvećenost u radu, a pritom svoju delatnost obavlja stručno i pouzdano. Računovodstvo je oblast koja ne trpi greške i zbog toga je važno da knjigovodstvena agencija, koju imate u planu da angažujete, ima dobru reputaciju.

Da bi jedna agencija za knjigovodstvo stekla reputaciju dobre i pouzdane agencije za vođenje poslovnih knjiga i stručno savetovanje, potrebno je mnogo rada, truda i dobrog odnosa i komunikacije sa klijentima da bi se sve to ostvarilo. Zakon o računovodstvu jasno nalaže da vođenje poslovnih knjiga sme biti povereno samo pravnim licima, tj. onim privrednim društvima čija je registrovana delatnost pružanje računovodstvenih usluga. Pojedinačna fizička lica ne mogu biti angažovana da pružaju knjigovodstvene usluge i sa njima nije moguće sklopiti ugovor o delu po ovom osnovu.

Zbog čega je važna agencija za knjigovodstvo?


Da biste uspešno startovali sa svojim biznisom , važno je da pre započinjanja posla i otvaranja firme odradite sve ono što je potrebno kako biste se adekvatno pripremili za početak rada. Pre svega, savetujemo vam da prvo odaberete knjigovođu koji će vam voditi poslovne knjige, pa tek onda da preuzmete neophodne korake za osnivanje preduzeća. Raspitajte se na više mesta i razgovarajte sa više agencija za knjigovodstvo o uslugama koje vam one mogu ponuditi. Jako je bitno da angažujete knjigovodstvenu agenciju u koju ćete imati poverenja, jer će ona preuzeti celokupnu brigu o vašem finansijskom poslovanju i od nje će u mnogome zavisiti uspešnost posla i dobri finansijski rezultati.

Kada su u pitanju knjigovodstvene usluge cene mogu varirati, a ona se pre svega formira na osnovu stručnosti i kvaliteta i reputacije koju ima određena agencija. Važno je da imate u vidu činjenicu da, ukoliko se bavite nekom specifičnom delatnošću koja podrazumeva visok nivo stručnosti, svoje finansije poverite računovodstvenoj agenciji koja već radi sa sličnim klijentima i ima iskustva u toj industriji. Da biste se osigurali savetujemo da uvek zaključite ugovor o poslovnoj saradnji i u njemu definišete sve poslove, ali i prava i obaveze koje imaju obe strane.

Dobra agencija za knjigovodstvo - osnovne karakteristike

Kada je su u pitanju kvalitetne knjigovodstvene usluge Beograd je mesto gde možete pronaći veliki broj različitih agencija, a samim tim i veliki broj dobrih i pouzdanih poslovnih partnera. Ono što je važno, jeste da svaka agencija za knjigovodstvo mora ispuniti određene kriterijume i posedovati odgovarajuće karakteristike kako bi mogla da zasluži poverenje svojih klijenata.

· Svaka knjigovodstvena agencija mora imati apsolutni fokus na svakog klijenta sa kojim sarađuje. To znači da mora biti posvećena radu sa njim i ponašati se u skladu sa potpisanim ugovorom. Agencija mora razumeti sve potrebe svog klijenta i koje ciljeve on želi da ostvari, a onda mu svojim uslugama to i omogućiti. Agencija za knjigovodstvo mora dobro da poznaje zakone u svojoj oblasti i da ih predoči klijentu, kako bi poslovanje uvek bilo zakonski usklađeno.

· Knjigovodstvene agencije moraju da se prilagođavaju novonastalim promenama i trendovima, ali i da pokazuju da su vrlo stručne, cenjene i tražene, jer tako ulivaju svojim klijentima poverenje i daju sebi na vrednosti. Agencije koje ne ulažu u edukaciju svojih knjigovodstvenih i poreskih savetnika nisu dobar izbor za vašu firmu i ne možete očekivati adekvatne knjigovodstvene usluge. S druge strane, važno je i da knjigovođe ulažu u svoje znanje - redovno se edukuju i čitaju zakone, pretplaćeni su na stručne časopise, idu na seminare i poreska savetovanja.

· Vrlo je važno da agencija sa kojom ćete sarađivati ima dobru reputaciju, da poštuje propise i da vama, ali i svojim drugim klijentima vodi sve poslovne knjige u skladu sa zakonom. Pouzdane knjigovodstvene agencije imaju izgrađen snažan integritet i od svih zaposlenih se zahteva da poštuju to pravilo i da se ponašaju u skladu sa njim. Klijentima se na taj način uliva veliko poverenje i garantuje im da će njihova odluka o izboru agencije biti ispravna.

· Rad knjigovodstvenih agencija mora biti tačan i precizan, a svi podaci moraju biti tačni i relevantni. One moraju obraćati pažnju na sve detalja na koje im ukažete, jer jedino tako mogu pomoći da uredno vodite svoje poslovanje i ne upadnete u neželjene probleme.

· Za kraj, ali ne i najmanje bitno jeste da dobra knjigovodstvena agencija mora biti efikasna, naročito ako ima više klijenata. Svaka firma očekuje da knjigovodstvena agencija koju angažuje bude dobro organizovana, vrlo precizna i praktična u svom poslovanju i radu sa klijentom. Dobra organizacija vremena je ključna za dobar rad i efikasnost uspešnih knjigovođa .

Kakve sve poslove obavlja knjigovođa - njegova zaduženja

Ukoliko mislite da je knjigovođa samo osoba koja obračunava plate, poreze i doprinose, sakuplja i knjiži račune, varate se. Računovođa koji je zaposlen u knjigovodstvenoj agenciji ne samo da knjiži sve promene koje nastanu tokom jednog meseca, već se stara da vaše finansijsko stanje bude uvek ispravno, a naročito na kraju kalendarske godine. Dobar knjigovođa zna na koji način da vas posavetuje o tome kako pravilno treba voditi poslovne knjige, da poslovanje ne bi trpelo posledice.

Takođe, može da vas posavetuje šta je dozvoljeno, šta nije i može vam reći koja su sve vaša prava i obaveze. Na taj način vaš biznis će biti vođen pravilno, a pritom ćete izbeći mnoge nepotrebne troškove, koje bi mogle da izazovu loše knjigovodstvene usluge i nesavesno vođenje knjiga.

Ukoliko je mesto gde tražite koja će biti vaša knjigovodstvena agencija Beograd, onda je verovatno da ćete tu i uspeti da pronađete odgovarajuću. Važno je da agencija razume vaše potrebe i mogućnosti i na adekvatan način odgovori na sve zadatke koje može imati prilikom vođenja vaših poslovnih knjiga.

Kada su u pitanju knjigovodstvene usluge cene se mogu kretati od svega nekoliko evra (5-10) kada je reč o overama ugovora, pa sve do nekoliko stotina evra kada se radi o nekim zahtevnijim poslovima. Na vama je da odaberete pravu agenciju koja će vam pružiti knjigovodstvene usluge uz optimalan odnos cene i kvaliteta.

Foto: Pixabay / rawpixel