Online seminar Arhivsko poslovanje

Online seminar Arhivsko poslovanje

Jednodnevni online seminar pod nazivom Arhivsko poslovanje održaće se 28. aprila. Razlog za to je donošenje Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti pri čemu su stvorene normativne osnove za obezbeđivanje uslova neophodnih za obavljanje delatnosti zaštite arhivske građe. Ovaj Zakon se odnosi na sva pravna lica i svojom primenom unosi i pooštravanje kaznenih odredbi.

Prvi deo seminara biće posvećen zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom i uređenjem arhivske građe, dok će drugi deo seminara biti posvećen dokumentarnom materijalu, čuvanju i zaštiti. Koncepcija poslednjeg dela seminara biće rezervisana za zakonsku regulativu elektronskog dokumenta. Seminar je namenjen svim pravnim licima stvaraocima dokumentarnog materijala i arhivske građe.

Predavači će biti:

dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik u Državnom arhivu Srbije, rukovodilac Službe za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala van Arhiva

dr Jasmina Živković, dipl. pravnik i doktor istorijskih nauka. Arhivski savetnik za zaštitu arhivske građe van Arhiva u Istorijskom arhivu Požarevac

Informacije oko pogodnosti prijavljenih učesnika i same prijave za online seminar možete dobiti na tel. 063 445 800 ili email reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.