Online pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita

Online pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita

Pružamo kvalitetnu edukaciju osobama koja žele da se uspešno pripreme i polože pravosudni ispit, već i osobama koje nemaju pravničko znanje da ovom nastavom i kursem steknu osnovna znanja o važećim pravnim propisima u Republici Srbiji.

Takođe, diplomiranim pravnicima, ekonomistima, dajemo kvalitetne programe renomiranih stručnih osoba iz raznih oblasti prava, da se upoznaju i uspešno prate nove i važeće zakonom utvrđene procedure i propise. To je dobar izbor da obnove postojeće znanje i sebi omoguće napredovanje kroz usavršavanje.

JP „Službeni glasnik” je jedan i jedinstven! Po čemu? Narodna skupština je u 2013. godini donela Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, kojim je pored delatnosti izdavanja, Službenom glasniku kao delatnost od opšteg interesa povereno i vođenje Pravno-informacionog sistema Republike Srbije. Time je, na savremen način, koji je usklađen sa pravnim sistemom Republike Srbije i prilagođen novim tehnologijama, uređeno i poslovanje Službenog glasnika.

Zakoni i propisi primenjuju se jedinstveno na celoj teritoriji Republike Srbije. Program online pripremne nastave je koncipiran tako da kandidati gde god se opredelili da polažu pravosudni ispit, biće jednako pripremljeni i mogu uspešno da savladaju obimnu pravnu materiju.

Osnovu koncepta pripremne nastave činiće interaktivna predavanja uz dovoljno primera iz sudske prakse. Tim predavača čine sudije Vrhovnog kasacionog suda, sudije i predsednik Privrednog apelacionog suda u Beogradu, tužioci, sudija Višeg suda u Beogradu, advokat iz Advokatske komore, profesori Pravnog fakulteta u Beogradu. Nastava će obuhvatiti predmete iz građanske i krivične materije, a ukupan fond časova je 87. Svaki polaznik dobija i besplatnu šifru za mesec dana korišćenja PIS-a – najveće elektronske baze zakona i propisa, kao i mogućnost preslušavanja svakog predavanja.

Iskoristite mogućnost plaćanja kursa u dve jednake rate, kao i cenu priručnika koja je za polaznike kursa snižena do 50%. Više informacija o pripremnoj nastavi možete dobiti putem telefona 063445800 ili na email: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.

Violeta Stamenković, diplomirani pravnik - ovlašćeno lice od strane JP ”Službeni glasnik” RS.