Medijator u potrošačkim sporovima i sporovima povrede prava intelektualne svojine

Medijator u potrošačkim sporovima i sporovima povrede prava intelektualne svojine

Violeta Stamenković, diplomirana pravnica i ovlašćeni zastupnik Fakulteta političkih nauka Beograd navodi da se organizuje online osnovna obuka od 17. do 21. marta, za sticanje licence posrednik-medijator. Realizator ove online obuke je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. 

Zakonom o zaštiti potrošača Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije nas vodi u Nacionalni registar potrošačkih prigovora (NRPP)  kao informatičku platformu koja potrošačima omogućava da se informišu o svojim pravima, kao i da podnesu prigovor u slučaju da smatraju da su povređena njihova potrošačka prava.

-Kako sam upisana u listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, važno je stalno informisati sugrađane da se uvek mogu obratiti posrednicima, odnosno, medijatorima upisanim u listu tela i pokušaju da reše svoj problem ili spor. Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je javno objavljena na sajtu Ministrstva - kaže Violeta Stamenković, diplomirana pravnica.

Sve zainteresovane osobe kojima su povređena prava treba informisati o tome šta se smatra potrošačkim sporom. Potrošački spor je svaki spor koji proizilazi iz ugovornog odnosa potrošača i trgovca.

Pored potrošačkih sporova i povrede prava intelektualne svojine je bolje rešavati putem medijacije, tj. sporni poslovni odnosi koji nastaju u oblasti intelektualne svojine ne moraju nužno da se rešavaju pred sudom.

Medijacija je postupak u kom strane dobrovoljno nastoje da reše sporni odnos putem pregovora uz pomoć neutralnog posrednika – medijatora koji stranama pomaže da postignu sporazum. Medijacija može da se pokrene pre sudskog ili drugog postupka, a takođe i nakon toga.

Zašto medijacija u ostvarivanju prava intelektualne svojine? Zato što je važna komponenta svih privrednih delatnosti koje se temelje na inovacijama pa su njena zaštita i pravilno korišćenje od velike važnosti za uspešno poslovanje. Narušeni poslovni odnos kao i potrošački spor može da se reši brže, lakše i jeftinije putem medijacije. 

Informacije i prijave za online obuku mogu se dobiti dobiti putem e mail adrese reg.kancelarijaposrednika@gmail.com