obuke i kursevi

Kako uspešno ovladati znanjima za tražena zanimanja?

Škola Obuke i kursevi vam nudi preko 20 obuka za različita aktuelna zanimanja. Od osnivanja 2012. godine, pa sve do danas, cilj škole je jasan – da ovladate traženim znanjima sa kojima ćete se brže zaposliti, napredovati i naravno, više zarađivati.

Znanja sa obuka su brzo primenjiva i naplativa. S obzirom na to da se tržište posla stalno menja, ova škola je, na osnovu detaljnih istraživanja tržišta, osmislila obuke i kurseve za najaktuelnija i najsavremenija zanimanja. I to iz sledećih oblasti: Programiranje, Dizajn, Digitalni marketing, Menadžment, Finansije, Administracija.

Svim polaznicima su obezbeđeni tehnički uslovi za brzo i efikasno učenje (laptop računari za svakog pojedinca, LCD TV, wireless internet, aktuelni programi i neophodni materijali). Važno je napomenuti i to da se obuke sprovode po aktuelnim svetskim programima.

Predavači na kursevima su pažljivo birani. To su ljudi iz prakse, koji iza sebe imaju brojne projekte, seminare i uspešno sprovedene kampanje. Uči se isključivo kroz praktičan rad na stvarnim projektima, uz stručno vođstvo i savete predavača.

Preko 15.000 polaznika je dosad zavšilo školu Obuke i kursevi, među kojima su bili kako nezaposleni, tako i brojni zaposleni ljudi koji su hteli da se usavrše.

Važno je napomenuti da je ova škola dostupna i brojnim kompanijama koje žele da pomognu svojim zaposlenima da se što bolje obuče za potrebna zanimanja. Firme i kompanije čiji su zaposleni dolazili na usavršanje su: MediGroup, NIS, Pokrajinski sekretarijat za finansije, Telenor banka, Jaffa, Coficab, Srpska banka, Benu apoteka, Kuehne+Nagel, Novomatic i brojne druge.

Naročitu brigu škola vodi o nezaposlenim licima, pružajući im mogućnost prakse, pa čak i zaposlenja, u kompanijama sa kojima sarađuje. Tako je škola obezbedila praksu ili posao za preko 400 ljudi, samo u poslednje 2 godine. I to u uspešnim firmama kao što su: Loreal, Homepage, NS Promo Team, Imlek, EY, TV Ars Media, Filip Travel, Four Dots, Keprom…

Na sajtu ove škole možete i pogledati brojne utiske zadovoljnih polaznika nakon završetka kursa.