Životna sredina

Briga za očuvanje životne sredine: Prioritet svake organizacije

Briga za očuvanje životne sredine trebalo bi da bude prioritet za svaku organizaciju, bez obzira na njenu veličinu ili oblast poslovanja. Pitanja koja se odnose na klimatske promene, oštećenje ozonskog omotača, zagađenje atmosfere, zemljišta i podzemnih voda kao i odlaganje opasnog otpada trebalo bi da je glavna briga javnosti na globalnom nivou.

Na kvalitet životne sredine utiču materijali koji se koriste, proizvodi, energija kao i proizvodni procesi. Danas, mnoge organizacije sve više pokazuju zabrinutost i trude se da daju svoj doprinos očuvanju životne sredine.

Međunarodni ISO standard – ISO 14001 je norma za upravljanje koja ima za cilj sveobuhvatnu zaštitu životne sredine. ISO 14000 je serija standarada za upravljanje životnom srediom razvijena i objavljena od strane ISO - Međunarodne organizacije za standardizaciju.

Najvažniji standard u okviru ove serije ISO 14000 je sigurno standard ISO 14001 - međunarodni standard za projektovanje i implementaciju sistema upravljanja životnom sredinom. Predstavlja sastavni deo trojke standarda koji se najčešće uvode u Srbiji, a i šire, a to su ISO 9001, OHSAS 18001 i gore pomenuti ISO 14001. S obzirom da je jedan od najčešće uvedenih, to samo govori o njegovom značaju i važnosti u ISO sistemu. Pored njih postoji još pregršt drugih standarda koji pokrivaju bukvalno sve oblasti poslovanja, a lista svih standarda se može pogledati ovde.

ISO 14001 određuje proces kontrole i kontinuiranog poboljšanja ekoloških performansi organizacije. On omogućava organizaciji da identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, kao i da primeni sistemski pristup za poslovanje i postizanje ciljeva u oblasti živote sredine. Organizacije koje postaju svesnije svog uticaja na ekološki sistem i žele da upravljaju i kontrolišu svoje rizike uvode ovaj standard. Ono što je interesantno je da je ovaj standard relevantan i potpuno primenljiv za sve organizacije, bez obzira na veličinu, lokaciju, granu ili vrstu industrije.

Uvođenje ISO 14001 standarda pomaže organizacijama da poboljšaju svoje ekološke performanse kroz efikasnije korišćenje resursa i smanjenje otpada, sticanje konkurentske prednosti i poverenje zainteresovanih strana. U zavisnosti od toga kako funkcioniše sama organizacija to možda neće zahtevati mnogo promena. Naravno, početak je dokumentovanje onoga što radite i na koji način radite. Sa druge strane, ukoliko je organizacije manje organizovana, onda će, možda, biti više promena u načinu rada koje će rezultirati efikasnijim poslovanjem, smanjenjem troškova i smanjenjem otpada.

ISO 14001 standard definiše zahteve za postizaje sledećih planiranih rezultata:

• Uspostavljanje politike i ciljeva zaštite životne sredine

• Uspostavljanje dokumentovane procedure za primenu EMS (Enviroment Management System)

• Izvršeno vrednovanje uticaja aspekta životne sredine

• Utvrđeni postupci rukovanja opasnim materijama

• Utvrđen plan za reagovanje u vanrednim situacijama

• Primena internih provera kojima se utvrđuje primena i efikasnost sistema

U prisustvu sve oštrije konkurencije na tržištu, najnovija verzija standarda ISO 14001:2015 je dizajnirana tako da bude kompatibilana sa drugim priznatim standardima sistema upravljanja, uključujući ISO 9001 (menadžment kvaliteta), OHSAS 18001 (menadžment bezbednošću i zaštitom na radu) i ISO 27001 (menadžment bezbednošću i zaštitom informacija). Stoga je idealan za integraciju u postojeće sisteme i procese upravljanja. Nova verzija iz 2015.godine stavlja veći naglasak na poboljšanje ekoloških performansi i olakšava organizaciji da implementira EMS u skladu sa svojom politikom zaštite životne sredine i drugim relevantnim zahtevima zakona, standarda i zainteresovanih strana.

Standard je primenjiv u svim sektorima i oblastima: građevinskom sektoru, proizvodnji, zdravstvu, saobraćaju, turizmu... Svaka organizacija bilo da se bavi proizvodnjom, uslugama ili trgovinom ima uticaj na životnu sredinu i samim tim treba da se bavi smanjenjem tog negativnog uticaja na životnu sredinu.

Zagađenje

Zato svaka organizacija može imati koristi od uvođenja ISO 14001

Razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem ISO 14001:

• Zahtevi tržišta, tj.konkurencija koja dobija javne nabavke zbog posedovanja sertifikata

• Životna sredina koji je i nikad gorem stanju jer se konstantno zagađuje

• Nedovoljno praćenje posledica zagađenja životne sredine

Zasto je sertifikacija za ISO 14001 dobra za poslovanje?

Koristi od implementacije standarda ISO 14001 su različite, a ovde će biti navedene četiri najznačajnije kategorije:

I Finansijske koristi:

• Smanjenje odgovornosti i rizika

• Zadovoljavanje kriterijuma investitora

• Ušteda redukovanim korišćenjem materijala i energije, kao i smanjeni troškovi osiguranja

• Veće šanse za dobijanje tendera

II Operativne koristi:

• Ispunjavanje zakonskih uslova za zaštitu životne sredine

• Jasno identifikovaje odgovornosti rukovodstva i poboljšano angažovanje zaposlenih kroz bolju komunikaciju

• Pomaže u razvoju i prenosu tehnologije unutar kompanije

III Marketinške koristi:

• Promovisanje pozitivne reputacije – Vas kao odgovorne organizacije usmerene ka budućnosti

• Povećana potražnja za Vašim uslugama i proizvodima kroz marketinšku propagandu

• Poboljšanje međunarodne konkurentosti

IV Benefit za životnu sredinu:

• Minimiziranje štetnog i opasog otpada, povećana reciklaža otpada, smanjena emisija štetnih gasova, očuvanje prirodnih resursa

reciklaža

 

Ovo su samo neke od pogodnosti sistema upravljanja životom sredinom. Uvođenjem standarada ISO 14001 Vaša organizacija će se izdvojiti iz konkurencije kao organizacija koja misli na budućnost planete i koja radi na očuvanju i zaštiti životne sredine..

Standard ISO 14001 nije zakonski uslovljen i njegova primena je dobrovolja. Mnoge organizacije su, međutim, prepoznale potrebu i razvile svest koja se temelji na očuvanju životne sredine, ali i prihvatile odgovornost za svoje uticaje implementacijom standarda ISO 14001.