Online pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita

Online pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita

Online pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita počinje 23. aprila i traje do 5. juna. Nastava se se odvija petkom od 16 časova (5 časova) i subotom od 9 časova (10 časova). Ukupan fond časova je 87, a nastava će obuhvatiti predmete sa građanskom i krivičnom materijom.

-Ustav, zakoni i propisi važe i primenjuju se jedinstveno na celoj teritoriji Republike Srbije. Program online pripremne nastave je koncipiran tako da kandidati gde god se opredele da polažu pravosudni ispit, budu jednako pripremljeni da mogu uspešno da savladaju ovu obimnu pravnu materiju, odnosno, polože pravosudni ispit. Online pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita je dobar izbor da direktori, rukovodioci, načelnici i ostala službena i pravna lica, steknu ili dopune postojeće znanje o zakonskim regulativama i važećim propisima. Zašto je to dobro? Dobro je da ste sigurni u svojim odlukama i da radite u skladu sa propisima - istakla je Violeta Stamenković, diplomirani pravnik, ovlašćeno lice JP Službeni glasnik.

Tim predavača koji angažuje JP Službeni glasnik garantuje kvalitet edukacije, a to su sudije Vrhovnog kasacionog suda, sudije i predsednik Privrednog apelacionog suda u Beogradu, tužioci, sudija Višeg suda u Beogradu, advokat iz Advokatske komore, profesori Pravnog fakulteta u Beogradu.

Svaki polaznik dobija i besplatnu šifru za mesec dana korišćenja PIS-a –najveće elektronske baze zakona i propisa, i mogućnost preslušavanja svakog predavanja.

Više informacija o pripremnoj nastavi možete dobiti na tel. 063445800 ili na mejl: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.