INTERVJU Igor Kolaković, pomoćnik direktora za tehničke poslove JVP „Vode Vojvodine“

INTERVJU Igor Kolaković, pomoćnik direktora za tehničke poslove JVP „Vode Vojvodine“