Kapija uspeha

Milićević: Turizam u AP Vojvodini u kontinuitetu beleži rast

Srpski biznismeni sve više ulažu svoj kapital u hotele

Srpski biznismeni sve više ulažu svoj kapital u hotele

u inovacijama je budućnost

U INOVACIJAMA JE BUDUĆNOST

100 miliona evra od filmske industrije

100 MILIONA EVRA OD FILMSKE INDUSTRIJE

Korona vaučeri - jedina mogućnost da se zaposleni u turizmu zaštite od gubitka radnog mesta i da se spreči masovno zatvaranje agencija

Korona vaučeri - jedina mogućnost da se zaposleni u turizmu zaštite od gubitka radnog mesta i da se spreči masovno zatvaranje agencija