Sarački zanat opstaje u Rumi

Sarački zanat opstaje u Rumi