Centar grada

Moguća naplata za ulazak u centar grada

Počinje ulaganje u Luku Novi Sad

ULAGANJE U LUKU NOVI SAD