Centar grada

Moguća naplata za ulazak u centar grada

Počinje ulaganje u Luku Novi Sad

ULAGANJE U LUKU NOVI SAD

700 miliona evra šteta u avio, drumskom i vodnom saobraćaju ukoliko pandemija potraje

700 miliona evra šteta u avio, drumskom i vodnom saobraćaju ukoliko pandemija potraje