INTERVJU Aleksandra Ćirić, predsednica Opštine Ruma: Ruma je pokretač razvoja Srema

INTERVJU Aleksandra Ćirić, predsednica Opštine Ruma: Ruma je pokretač razvoja Srema

Politički položaj žena u Rumi

Politički položaj žena u Rumi