Predrag Vujović: Suština uspešnog kriznog PR-a je da od minusa napravite plus

Predrag Vujović: Suština uspešnog kriznog PR-a je da od minusa napravite plus