MK grupa ulaže u hotel Grand

MK Group ulaže 5 miliona evra u hotel Grand

MIODRAG KOSTIĆ MOGUĆI KUPAC SLOVENAČKE HETE

MIODRAG KOSTIĆ MOGUĆI KUPAC SLOVENAČKE HETE