Kupac je uvek u pravu – osim kada nije!

Kupac je uvek u pravu – osim kada nije!