Kapija uspeha

Milićević: Turizam u AP Vojvodini u kontinuitetu beleži rast

Najuspešnijima u ugostiteljstvu i turizmu Privredna komora Vojvodine  dodelila priznanja Kapija uspeha

Najuspešnijima u ugostiteljstvu i turizmu Privredna komora Vojvodine dodelila priznanja Kapija uspeha