Novosadska skupština usvojila planove i programe investicija u 2023.

Novosadska skupština usvojila planove i programe investicija u 2023.

Srbija u 2023.

Srbija u 2023.