Intervju Borisa Vukića

Otvorena komunikacija između osnivača, naslednika i menadžera pretpostavka je razvoja firme - Intervju sa Borisom Vukićem

Kristina Ercegović

Intervju sa hrvatskom preduzetnicom Kristinom Ercegović: Kako sam se „provela“ u Srbiji

INTERVJU sa Jelenom Andrić Grafakos, direktoricom kompanije ACO građevinski elementi d.o.o.

INTERVJU sa Jelenom Andrić Grafakos, direktoricom kompanije ACO građevinski elementi d.o.o.