Slovenija postavlja zicu na granici sa Hrvatskom

SLOVENIJA POSTAVLJA "TEHNIČKE PREPREKE" NA GRANICI SA HRVATSKOM

HRVATSKA PLANIRA DA UVEDE PENZIJU GRAĐANIMA KOJI NIKADA NISU BILI U RADNOM ODNOSU

HRVATSKA PLANIRA DA UVEDE PENZIJU GRAĐANIMA KOJI NIKADA NISU BILI U RADNOM ODNOSU