Rok za predaju normativnih akata arhivske građe produžen do daljnjeg

Rok za predaju normativnih akata arhivske građe produžen do daljnjeg

Šta donosi novi Zakon o arhivskoj građi?

Šta donosi novi Zakon o arhivskoj građi?