Elektronska registracija za sva preduzeća od sledeće godine

Elektronska registracija za sva preduzeća od sledeće godine

Puštena u rad elektronska identifikacija eID za pristup elektronskim uslugama pri APR

Puštena u rad elektronska identifikacija eID za pristup elektronskim uslugama pri APR