Novi Sad pomaže mikro i malim preduzećima i preduzetnicima

Novi Sad pomaže mikro i malim preduzećima i preduzetnicima

Koji su problemi koji muče domaće preduzetnike?

Koji su problemi koji muče domaće preduzetnike?

Svi preduzetnici žele uspešnu prodaju – problem je nedovoljno poznavanje menadžmenta!

Svi preduzetnici žele uspešnu prodaju – problem je nedovoljno poznavanje menadžmenta!