Privreda

Atlantic grupa ima novi Upravni odbor

ATLANTIC GRUPA IMENOVALA NOVI UPRAVNI ODBOR

Usvojen zakon o robnim berzama

ZAKON O ROBNIM BERZAMA - ŠTA DOBIJA PROIZVOĐAČ, A ŠTA KUPAC?

Konferencija Invest in Vojvodina

KONFERENCIJA "INVEST IN VOJVODINA"

Kazne APR za neevidentiranje vlasnika

APR: USKORO KAZNE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA NEEVIDENTIRANJE VLASNIKA

Saradnja PKV i slovenacke privrede

SARADNJA VOJVOĐANSKIH I SLOVENAČKIH ZADRUGARA