Zrbiznet 2019

"ZRBIZNET 2019" OD 19.-21. SEPTEMBRA

Od 19.-21. septembra u Zrenjaninu će se održati jedinstvena privredna manifestacija “Zrbiznet 2019” koja će kroz B2B sastanke, edukativne tribine, predavanja o aktuelnim privrednim temama pružiti kokntakt sa institucijama i podršku svim privrednim subjektima. 

Koncipirana je kao skup preduzetnika i privrednika Srbije, ali i iz drugih zemalja regiona, na kome će se pospešiti komunikacija između

privrednih subjekata i stvoriti novi poslovni kontakti.

Tokom Zrbiznet-a kompanije će imati mogućnost da se predstave, upoznaju i povežu sa drugim kompanijama, kao i da se upoznaju sa institucijama podrške i edukuju iz raznih oblasti.

Već je ustanovljeno da ovakav način umrežavanja preduzetnika obezbeđuje dogovaranje konkretnih poslovnih aranžmana na brz i lak način. Ovaj skup je odlična prilika za građenje partnerskih odnosa sa institucijama podrške poslovanju.

Tokom manifestacije planirane su prezentacije najvećih kompanija, raznih banaka, fondova i institucija.

Više informacija svi zainteresovani privrednici mogu da pronađu na sajtu https://zrenjanin.pks.rs/vesti/sajam-zrbiznet-2019-1298