Vlada usvojila podzakonske akte iz oblasti elektronskog fakturisanja

Vlada usvojila podzakonske akte iz oblasti elektronskog fakturisanja

Vlada Republike Srbije je, kako je rekao ministar finansija Siniša Mali, četiri meseca pre zakonskog roka, usvojila tri uredbe na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju.

Ovim uredbama uređuju se uslovi i način čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura, način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku, uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama, kao i postupak i uslovi za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika.

Mali je istakao da su doneta i tri pravilnika, koja su takođe prošla kroz konsultativni postupak, čime je zaokružen proces donošenja podzakonskih akata koje propisuje Zakon o elektronskom fakturisanju.

Mali je naveo da je uvođenje sistema elektronskog fakturisanja deo strukturnih reformi koje će doprineti poboljšanju poslovnog ambijenta u našoj zemlji. Ministar je podsetio da je planirano fazno uvođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura počev od 1. januara 2022. godine, od kada će subjekti javnog sektora morati da primaju i čuvaju elektronske fakture i da ih izdaju drugim subjektima javnog sektora.

-To znači da će od 1. januara naredne godine poslovanje sa državom postati ekonomičnije, a na ovaj sistem će nakon države, postepeno preći i privatni sektor - rekao je Mali.

On je naveo da će primena Zakona o e-fakturama doprineti ubrzanju procesa rada i poslovanja i obezbediti veću pravnu sigurnost prilikom dostavljanja i primanja faktura, kao i njihovom boljem čuvanju.

-Primenom Zakona o e-fakturama, privredni subjekti koji su u sistemu poreza na dodatu vrednost će moći da računaju da će se znatno ubrzati povraćaj PDV-a. Ukoliko se ulazna i izlazna faktura poklope u sistemu, PDV će se vraćati istog dana, a ne kao što je do sada rok bio 45 dana. Time će biti rešena jedna od osnovnih zamerki privrede u vezi s povratom PDV-a - rekao je ministar.

E-fakture će, dodao je, omogućiti uštedu vremena potrebnog za rad sa fakturama, jer nestaje potreba za izdavanjem, primanjem i čuvanjem faktura u papirnom obliku, a ušteda vremena će biti ostvarena i zato što pretraga elektronskih faktura zahteva manje vremena od pretraživanja papirnih arhiva.

Vlada je usvojila Uredbu o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama, Uredbu o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika i Uredbu o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Ministarstvo je donelo Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja, navodi se u saopštenju. Donet je i pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka dostupnim u sistemu elektronskih faktura i Pravilnik o načinu postupanja centralnog informacionog posrednika.