Ulazak u sistem PDV-a – prednosti i nedostaci

Ulazak u sistem PDV-a – prednosti i nedostaci

Većina novih preduzetnika ima dilemu da li da ulazi ili ne u sistem PDV-a. Mnogi nemaju informacije šta to znači za njihovo poslovanje, koje su im obaveze, a kakva prava. Pre nego što se odlučite da uđete u ovaj sistem sagledajte sve prednosti i nedostatke koji će u velikoj meri uticati na vaše poslovanje.

Porez na dodatu vrednost, odnosno PDV, je porez koji se obračunava i plaća za svako pružanje usluga ili isporuku dobara. PDV se smatra indirektnim poreskim oblikom, jer trošak ovog poreza preduzeća prebacuju na neki način na svoje kupce tako što ga uključe u konačnu cenu proizvoda. On je ugrađen u cenu usluga i naplaćuje se na taj način od svih onih koji u ovoj transakciji učestvuju. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, poreski obveznici imaju pravo na povraćaj PDV-a u određenim slučajevima, odnosno, onda kada je prethodni porez na dodatu vrednost veći od same obaveze za PDV. Ovo pravo je ujedno i jedan od glavnih razloga zašto se veliki broj ljudi dobrovoljno odlučuje da uđe u sistem PDV-a, pogotovo kada se radi o novim firmama koje tek počinju sa poslovanjem.

Ko može, a ko mora u sistem PDV-a?

U sistemu PDV-a mogu biti preduzetnici i pravna lica vode svoje knjige prema principu dvojnog knjigovodstva, odnosno, oni koji nisu paušalci. Oni koji su se već odlučili na paušalno plaćanje poreza, ne plaćaju porez na ovaj način. Kada promet prevazilazi određeni limit od 8 000 000 dinara, nastaje obaveza ulaska u sistem PDV-a, odnosno, obavezno je prijavljivanje i plaćanje ovog poreza.

Prijavljivanje može da bude i dobrovoljno, kada se firma sopstvenom odlukom prijavi u evidenciju sistema PDV-a, čak i ako ne prelazi ovaj limit. Iako se PDV obračunava u svakom koraku proizvodnje određenog dobra ili pružanja usluge, samo krajnji potrošač snosi PDV, dok prihodi od njega pripadaju državi. U našoj državi postoje dve stope kod poreza na dodatu vrednost, a to su opšta poreska stopa od 20% i posebna poreska stopa od 10%.
Koje su sve obaveze poreskih obveznika, a koje su prednosti i nedostaci ulaska u sistem PDV-a pročitajte ovde.

 

 

Izvor: minimax.rs