U toku je Javni poziv za sprovođenje besplatne mentoring usluge

U toku je Javni poziv za sprovođenje besplatne mentoring usluge

Regionalna razvojna agencija Bačka raspisala je Javni poziv za sprovođenje besplatne mentoring usluge koja se realizuje u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini, Ministarstva privrede, koji se implementira preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Pravo na učešće na javnom pozivu, koji je otvoren do 16. jula, imaju:

-mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije, imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju

-zadruge čija je delatnost proizvodnja, prerada i zanatske usluge, da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Mentoring je besplatna usluga kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup. Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata. Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.