Sve računovodstvene usluge na jednom mestu

Sve računovodstvene usluge na jednom mestu

U Knjigovodstvenoj agenciji Vizija računovodstvo koriste samo vrhunsku informacionu tehnologiju priznatih domaćih i stranih proizvođača. U ovoj agenciji zaposleni se ne menjaju, tako da o stalnim klijentima brine stalna ekipa. Svoje usluge prilagođavaju velikim, srednjim i malim preduzećima, poslovnim partnerima obezbeđuju uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.

Računovodstveni servis Vizija za vas obavlja sledeće računovodstvene usluge:

• vođenje glavne knjige
• analitičku evidenciju salda, konta, listinge otvorenih stavki
• obračun poreza na dodatu vrednost
• vođenje poreskih evidencija
• popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava
• izradu završnog računa
• izradu međugodišnjih bilansa
• vođenje blagajne
• obračun plata
• obračun socijalnih doprinosa
• obračun ugovora o delu i autorskih honorara
• knjiženje maloprodaje
• vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima
• izradu statistike finansijskih računa
• vođenje platnog prometa
• obračun kamata
• pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica
• izradu predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva
• izradu predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom
• razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta

Upotpunili su svoju ponudu kvalitetnim kurirskim uslugama, nude pomoć u sistematizaciji radnih mesta, organizuju i savetuju pri uspostavljanju vašeg informacionog sistema. Poreski savetnici svojim sveobuhvatnim pristupom smanjuju vaše poreske obaveze na minimum. U Knjigovodstveni agenciji Vizija računovodstvo možete arhivirati dokumentaciju iz predhodnih godina, bez potrebe odnošenja i zauzimanja prostora u vašim firmama. Dokumentacija će biti čuvanja i uništena posle isteka zakonskog roka za njeno čuvanje. U ovoj agenciji možete dobiti i uslugu obračuna transfernih cena po veoma povoljnim uslovima, a poštujući najviše evropske standarde kvaliteta.