Sve manje nezaposlenih u Rumi

Sve manje nezaposlenih u Rumi

Opština Ruma nastoji da broj nezaposlenih u ovoj opštini svede na minimum. U Rumi se poslednjih godina otvorilo nekoliko fabrika i preduzeća što je dovelo do toga da je danas stopa nezaposlenosti u ovoj opštini ispod pet odsto.

Dolazak stranih investitora

Opština Ruma je poslednjih godina izgradila veoma dobru poslovnu klimu, pa su za dolazak upravo u Rumu sve više zainteresovani mnogi strani investitori. Upravo ta zainteresovanost je od velikog značaja za stanovništvo koje živi u ovoj opštini, jer se otvara sve veći broj mesta za zaposlenje u gradu Građani su zadovoljni time što Ruma sve više privlači strane investitore koji otvaraju nove fabrike, a samim tim i nova radna mesta, pa su opcije za zaposlenje mnogobrojne. Poslednji veliki strani investitor sa kojim je Opština Ruma potpisala ugovor, a koji se , između ostalog, vodi i kao najveća inevsticija ikada u ovoj opštini jeste kineska kompanija “Haitian”. Kineska kompanija “Haitian” je najveći svetski proizvođač mašina za brizganje pod pritiskom i u projekat koji je u planu u Opštini Ruma odlučila je da uloži sto miliona evra. Ovo je samo jedna u nizu stranih investicija koje će imati izuzetan uticaj na rumsku privredu. Priliku za posao u ovoj kompaniji imaće građani koji se vode kao visoko kvalifikovana radna snaga, a sama kompanija planira ulaganje u obrazovanje i tehničke sposobnosti i prekvalifikacije svojih radnika. Svetski poznata kineska kompanija je samo jedan od primera stranih investitora kojih je poslednjih godina sve više u Rumi.

Stopa nezaposlenosti ispod pet odsto

Trenutna stopa nezaposlenosti u Opštini Ruma je ispod pet posto. Na evidenciji nezaposlenih lica na teritoriji Opštine Ruma koju vodi Nacionalna služba za zapošljavanje broj lica koja se vode kao nezaposlena se konstanto smanjuje. Od značaja je svakako, kada se govori o ovoj temi, činjenica da je Ruma opština sa najvećim brojem slobodnih radnih mesta. Postavlja se pitanje kako i dalje pojedini građani nemaju posao, iako postoji veliki broj slobodnih radnih mesta? Problematika zapošljavanja je sama po sebi kompleksno i društveno osetljivo pitanje, zbog tih činjenica se ne odustaje u ulaganje za pospešivanje zapošljavanja. Pored otvaranja novih radnih mesta potrebno je nastaviti sa programima stručnog osposobljavanja i prekvalifikacija, jer su stručni kadrovi neophodni za pojedina radna mesta.

Opština Ruma svakako ne odustaje od svojih ciljeva, od kojih se jedan da se broj nezaposlenih svede na minimumom pored konstantnog jačanja privrede i ekonomije ove opštine kroz otvaranje novih preduzeća i fabrika na teritoriji Rume.