SRBIJI POTREBNA SNAŽNIJA PODRŠKA U PRILAGOĐAVANJU PRAVILIMA EU

SRBIJI POTREBNA SNAŽNIJA PODRŠKA U PRILAGOĐAVANJU PRAVILIMA EU

Oko 20 miliona kompanija okupljenih u komorama članicama Evrokomore već vidi poslovnu zajednicu Zapadnog Balkana kao deo evropske privrede i želi da ekonomije Zapadnog Balkana što pre i formalno postanu deo EU - izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke. 

Takvu poruku, kao jaku podršku proširenju EU na Zapadni Balkan i aktivnostima Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke, Evrokomora je uputila novom Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji.

U zvaničnom dokumentu, u kome najveća evropska biznis asocijacija iznosi svoje stavove i preporuke za internacionalizaciju poslovanja evropske privrede, kao jednom od svojih ključnih prioriteta, ali i o budućim odnosima na globalnoj ekonomskoj sceni, sa Kinom i SAD, ali i latinoameričkim i afričkim zemljama, poseban akcenat je stavljen na saradnju sa privredama na Zapadnom Balkanu.

Evrokomora, pod čijim krovom je 46 nacionalnih i 1.700 regionalnih i lokalnih privrednih komora iz cele Evrope, u svojoj poruci evropskim institucijama pozdravila ih je i, zajedno sa Komorskim investicionim forumom Zapadnobalkanske šestorke KIF ZB6, pozvala da snažnije podrže mala i srednja preduzeća regiona u digitalizaciji poslovanja, boljem korišćenju inovacionog potencijala, lakšem pristupu finansijama i prilagođavanju pravilima i standardima EU, kako bi što pre uživale konkretne koristi od procesa evropskih integracija - ističe predsednik PKS.

Ovim dokumentom i zvanično se poziva nova Evropska komisija na sprovođenje dosadašnjih dogovora i uspostavljanje zajedničke biznis platforme za saradnju evropskih institucija sa poslovnom zajednicom Zapadnog Balkana gde će se kroz javno-privatni dijalog rešavati olakšavanje trgovine, pitanje kraćih prekograničnih procedura, konkurentnijeg statusa naše industrije usluga i bolji pristup fondovima.

Posebno se ističe značaj aktivnosti na unapređenju stručnog osposobljavanja i učenja uz rad kroz dualno obrazovanje zasnovano na najboljoj praksi EU. Predlaže se dalje jačanje mehanizama poslovne podrške na Zapadnom Balkanu po ugledu na praksu razvijenih zemalja, odnosno komora, i ambiciozniji razvoj pretpristupnih programa i mehanizama predviđenih u okviru evropskih strukturnih i investicionih fondova i Evropskog fonda za strateška ulaganja, uključujući i proširenje obima i unapređenje investicionog okvira za razvoj privatnog sektora na Zapadni Balkan. Pre svega, radi boljeg pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća sa visokim potencijalom za rast i razvoj.

 

Izvor: Novosti