Reorganizacija rada preduzeća zbog koronavirusa

Reorganizacija rada preduzeća zbog koronavirusa

Vlada je donela preporuku u kojoj poslodavce poziva da sistem rada reorganizuju, stariji od 60 godina pripadaju grupi sa povećanim rizikom, a posebnu zaštitu treba da imaju roditelji dece do 12 godina, posebno ako su samohrani roditelji ili je drugi roditelj u obavezi da radi.

Radnici fabrike Fijat krajsler automobili u Kragujevcu su na plaćenom odsustvu koje će trajati do 27. marta. Obustava rada za trećinu radnika stupila je na snagu i u fabrici municije Prvi partizan u Užicu.

NALED je državi predložio čitav set mera da bi se sačuvala radna mesta - da se privremeno smanje porezi i doprinosi na zarade, privredi obezbedi pristup jefitnim ili beskamatnim kreditima za obezbeđivanje likvidnosti, da se uvede produženo porodiljsko odsustvo i vaučeri za angažovanje pomoći u kući oko čuvanja dece.

Ekonomisti smatraju da će pandemija na ekonomski sektor uticati isto kao i finansijska kriza 2008.godine, značajno će smanjiti potrošnju. Smanjiće se i deficit tekućeg plaćanja i spoljnotrgovinski deficit.