Ratarstvo - najdominantnija grana poljoprivrede u Žablju

Ratarstvo - najdominantnija grana poljoprivrede u Žablju

Prema obimu raspoloživih poljoprivrednih površina Srbija se nalazi među evropskih zemljama sa povoljnim zemljišnim resursima. Ratarstvo je zastupljeno u svim delovima naše zemlje među kojima pored Mačve i Pomoravlja prednjači i Vojvodina.

U Vojvodini je u poslednjih desetak godina došlo do značajne promene na polju poljoprivrede. Gotovo u svakom vojvođanskom selu postoji veći broj poljoprivrednika koji obrađuju na desetine hektara zemlje.

Ratarstvo kao vodeća grana poljoprivrede

Postoji više razloga za unapređivanje ratarstva i gajenja većeg broja ratarskih kultura. Ako uzmemo pšenicu za primer, ona više nije kultura koja se gaji da bi popunila plodored, već proizvođači na nju gledaju kao na kulturu od koje se može zaraditi otkupom, ali i mogučnošću jeftinog skladištenja.
Menjanjem i modernizacijom tehnologije, kvalitetom semena i korišćenjem kvalitetnih sredstava za zaštitu i razvoj kao i investiranje u skladišteni prostor dovode do povećanja prinosa koje uz stabilne cene doprinose zaradi.

Usled situacije na tržištu koja je podložna promenama, ulaganje u ratarstvo je neophodno, te više nije neophodno da se uloži u seme i osnovno đubrivo. Poslednjih godina klimatski uslovi, elementarne nepogode i pojava štetočina pokazuju da je ulaganje i posvećenost neophodna za sigurne useve.

Ratarska proizvodnja u Žablju

Ratarstvo je u Žablju najdominantnija grana poljoprivrede kako po obradivim površinama, tako i po količini proizvoda i kontinuiranog rasta proizvodnje. Proizvodnja počiva na porodičnim gazdinstvima, u kojim se najčešće gaje kukuruz i pšenica, a od industrijskih biljaka šećerna repa i suncokret.

Prema podacima iz popisa poljoprivrede Republičkog zavoda za statistiku iz 2012. godine u najvećem broju gazdinstava koji imaju oranice, njih 1.990 gaji kukuruz, a 1.278 domaćinstava pšenicu. Najviše je onih koji su se specijalizovali isključivo za proizvodnju žitarica – 1.467 gazdinstava.

Iako muškarci prednjače u bavljenju ratarstvom, ni žene ne zaostaju za njima. Takođe, mladi se sve češće odlučuju da baš ova grana privrede bude primarna, jer pored dobre mehanizacije dodatna ljudska snaga često nije potrebna.

Ono što dodatno olakšava bavljenje i unapređivanje proizvodnje jesu podsticaji za poljoprivrednike, najčešće u vidu bespovratnih sredstava iz republičkih i pokrajinskih subvencija.