Promocija Nacionalnog modela dualnog obrazovanja

Promocija Nacionalnog modela dualnog obrazovanja

Promocija Nacionalnog modela dualnog obrazovanja održaće se u utorak, 2. novembra, u poslovnoj zgradi kompanije Nefoyton d.o.o. u Novom Sadu, u 10 časova.

Pomociji će prisustvovati predstavnici najuspešnijih srednjih škola u sistemu dualnog obrazovanja koje su pokazale najbolјe rezultate u realizaciji dualnih profila, kao i predstavnici kompanija koje su uklјučene u proces dualnog obrazovanja u Južnobačkom upravnom okrugu.

Učenici, roditelji, predstavnici škola, kompanija, školskih uprava i ostali zainteresovani imaće priliku da saznaju više o rezultatima koji su postignuti u prethodnom periodu u dualnom obrazovanju. Poslodavci koji žele da prime novu generaciju učenika će dobiti informaciju kako da se uključe u sistem dualnog obrazovanja.

Prijava za promociju je otvorena do 30. oktobra. Prisusustvo promociji prijavite putem email-a jasmina.limoni@pks.rs.

Podsećamo da je prijavljivanje poslodavaca zainteresovanih da se uključe u model dualnog obrazovanja za narednu školsku godinu moguće do 30. novembra putem veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanje.rs/.

Od sledeće, školske 2022/2023. godine, u ponudi za realizaciju po dualnom modelu će se pored postojeća 52 obrazovna profila, naći i 7 novih: elektrotehničar telekomunikacija, rukovalac poljoprivredne mehanizacije, kulinarski tehničar, vodoinstalater, tehničar industrijske robotike, galanterista i izrađivač hemijskih proizvoda.