Proizvođači iz Bačke bore se padom prometa i nedostatkom finansijskih sredstava

Proizvođači iz Bačke bore se padom prometa i nedostatkom finansijskih sredstava

Regionalna razvojna agencija Bačka je kroz projekat Brend Bačke, od 2015. godine, pruža podršku malim proizvođačima i pružaocima usluga sa teritorije Bačke. U okviru projekta je kreiran i portal www.brendbacke.rs putem koga se mogu naručiti i rezervisati proizvodi i usluge preko 60 nosioca oznake Brend Bačke, što je u ovoj situaciji bilo od izuzetnog značaja za proizvođače.

Kako se mali proizvođači i pružaoci usluga sa teritorije Bačke bore sa poslovnom krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa, koliko im znači program ekonomske podrške države, kao i kako im pomaže Regionalna razvojna agencija Bačka, pričamo sa Milanom Popović , asistentom direktora i Andreom Stijepić, saradnicom na projektima.

Nosioci oznake Brend Bačke trenutno se, prema rečima Andre Stijepić, najviše bore sa padom prometa, a samim tim i sa nedostatkom finansijskih sredstava te se zajednička borba odnosi na njihov opstanak. 

-Sa velikim brojem nosioca oznake smo u kontaktu, i svakodnevno im pružamo informacije o aktuelnim konkursima i merama podrške koje mogu iskoristiti u novonastaloj situaciji. Nekoliko proizvođača trenutno priprema dokumentaciju za konkurisanje na aktuelne javne pozive podrške preduzetništvu. RRA Bačka im pomaže u prikupljanju dokumentacije, popunjavanju zahteva za bespovratna sredstva i kredite kod relevantnih isntitucija. Sigurno je da su oni najviše pogođeni ovom situacijom i da im je potrebna podrška, kako finansijska, tako i onaj nefinansijski deo - za koji smo mi tu – kaže Stijepić i pozvali sve čitaoce da uz moto RRA Bačke koji glasi “Misli globalno, kupuj ruralno” pomognu tako što će poručiti proizvode sa sajta www.brendbacke.rs.

Još od proglašenja vanrednog stanja u državi RRA Bačka je angažovana, od strane Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije, za obradu dokumentacije za zahteve po Programu finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije koronavirusom. 

-Veliki broj zahteva svakodnevno stize u Fond za razvoj, vlada veliko interesovanje za ovim Programom, jer su uslovi veoma povoljni. Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, a kredit se otplaćuje do 36 meseci. Mogu da konkurišu preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost. Minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000 dinara, a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000 dinara. Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima je različit, za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000 dinara, za mala pravna lica do 40.000.000 dinarai za srednja pravna lica do 120.000.000 dinara - objašnjava Popović.

RRA Bačka klijentima po Uredbi sa Razvojnom agencijom Srbije, navodi Popović, pruža podršku informišući ih o svim aktuelnim konkursima i merama podrške, putem telefona, email-a, kao i objavljivanjem na sajtu www.rda-backa.rs i facebook i Instagram stranicama Agencije.

-Pružamo i savetodavnu uslugu koja podrazumeva podršku u pripremi dokumentacije i izrade biznis plana pri konkurisanju na pozive koji su raspisani od strane Grada Novog Sada, Pokrajinske Vlade kao i republičkih institucija – rekla je Popović i pozvala proizvođače i sve one kojima je potrebna podrška da kontaktiraju RRA Bačku, naglasivši da su sve usluge koje pružaju besplatne.