Proglašene srpske naj kompanije

PROGLAŠENE SRPSKE "NAJ KOMPANIJE"

Agencija za privredne registreje predstavila podatke poslovanja srpskih kompanija i prenela da je NIS Novi Sad najuspešnija srpska kompanija, najveće preduzeće Elektroprivreda Srbije, a kompanija sa najvećim gubitkom je PKB korporacija.

Kompanija NIS AD Novi Sad je najuspešnije privredno društvo, a drugo prema ostvarenim poslovnim prihodima sa 258,5 milijardi dinara, uz godišnji rast od 19,8 odsto, dok je prema neto dobiti na trećem mestu. Poslovna imovina NIS-a iznosi 71,4 odsto celog sektora rudarstvo, dok kompanija zapošljava 4.099 radnika.

Predstavnica APR Ružica Stamenković rekla je da je EPS najveće preduzeće jer ima najveću poslovnu imovinu, najveći kapital i najveći broj zaposlenih, kao i najveći poslovni prihod.

Neto dobitak EPS u 2018. prepolovljen je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi milijardu i po dinara, a poslovni prihod je 263,9 milijardi dinara, što čini 2,5 odsto poslovnih prihoda cele privrede, istakla je Stamenković.

Ona je dodala da je EPS kumulirao najveći ukupni gubitak od 120 milijardi dinara, koji je za 1,4 odsto manji nego u 2017. godine i iznosi 3,3 odsto ukupnog gubitka privrede. Ta kompanija zapošljava 25.761 radnika, što je 2,3 odsto svih zaposlenih u privrednim društvima.

Privredna društva sa najvećim neto dobitkom kao odraz stranih direktnih investicija su Zi Đin, Aerodrom Nikola Tesla i Al Dahra. Zi Đin Bor je ostvario najveći neto dobitak u 2018. i on iznosi 90 milijardi dinara.

Neto dobit Aerodroma Nikola Tesla Beograd bio je 53 milijardi dinara, dok je u 2017. bio tri milijarde. Tome je najviše doprinela uplata jednokratne koncesione naknade od 59,25 milijardi dinara krajem 2018, koju je uplatila francuska kompanija koja je zaključila ugovor o konscsiji sa Vladom Srbije, naglasio je APR.

Al Dahra Padinska skela je četvrta prema iskazanom neto dobitku od 12 milijardi dinara, koji je prevashodno opredeljen iskazivanjem dobitka od povoljne kupovine u iznosu od 12,5 milijardi dinara.

Najveći gubitaš u 2018. godini bila je društvo PKB korporacija sa gubitkom od 22,6 milijardi dinara.

Direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić je rekao da je APR zabeležio da je 23.000 privrednih subjekata ugašeno kroz prinudnu likvidaciju i da će u novom krugu, početkom 2020. biti ugašeno još 15.000.

Lučić je dodao da će od 1. januara prijem i registracija ugovora o finansijskom lizingu biti potpuno elektronski u APR.