Povećanje minimalne zarade u 2023. godini

Povećanje minimalne zarade u 2023. godini

Odlukom Vlade je utvrđeno da će minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2023. godine iznosi 230,00 dinara (“neto”), po radnom času.

Prosečna minimalna neto zarada zaposlenog za 2023. godinu, utvrđena za prosečan mesečni fond od 174 sata rada, iznosi 40.020,00 dinara (230,00 x 174).

Kako prosečna minimalna neto zarada zaposlenog za 2022. godinu iznosi 35.012,28 dinara (201,22 x 174), to znači da je minimalna zarada za 2023. godinu uvećana za 14,3%.

Podsećamo da minimalna cena rada utvrđena za 2022. godinu u iznosu od 201,22 dinara neto po radnom času, važi do kraja 2022. godine.

To znači da se na sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2022. godine primenjuje minimalna cena rada u visini od 201,22 dinara neto po radnom času dok se na isplate koje se vrše počev od 1.1.2023. godine primenjuje minimalna cena rada u visini od 230,00 dinara neto po radnom času, i to bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

U nastavku se nalazi tabelarni prikaz koji predstavlja pregled mesečnih iznosa neto minimalne zarade za zaposlenog koji radi puno radno vreme:

Izvor: vizija-računovodstvo.rs