PKS: Anketa za privrednike - priprema za dan posle

PKS: Anketa za privrednike - priprema za dan posle

Privredna komora Srbije je u saradnji sa USAID-ovim Projektom saradnje za ekonomski razvoj, pokrenula je anketu za privredu pod nazivom Zajedno kroz krizu. Ova anketa posvećenu je ekonomskim aspektima krize prouzrokovane pandemijom koronavirusa i uticaju koji trenutna situacija u Srbiji ima na poslovanje.

-Učešćem u anketi, privrednici će pružiti važan doprinos našim nastojanjima da identifikujemo postojeće stanje i što kvalitetnije formulišemo predlog aktivnosti i mera koje svi učesnici na tržištu, počev od države, udruženja, poslovnih asocijacija do nevladinih organizacija i preduzetnika, treba da preduzmu, kako bi se efekti zdravstvene krize što manje odrazili na privredu - objašnjavaju u PKS.

Privrednici ovu anketu mogu da preuzmu na sajtu Privredne komore Srbije.