Otvoreni pozivi – prijavi se na vreme!

Otvoreni pozivi – prijavi se na vreme!

PRIVREDNA komora Srbije pozvala je privrednike da konkurišu za sredstva i podršku kod nadležnih institucija i učestvuju u aktuelnim pozivima i programima. Prenosimo nekoliko najvažnijih:

POLjOPRIVREDA

Premija za mleko

Rok za prijavu za treći kvartal, od 1. do 15. oktobra.

* Podsticaji za kvalitetna priplodna grla do 31. jula tekuće godine.
* Podsticaji za krave dojilje do 31. jula za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne do 30. juna tekuće godine.
* Podsticaji za proizvodnju konzumne ribe do 31. decembra.
* Regres za troškove skladištenja do 30. novembra.

MERE RURALNOG RAZVOJA (investicije u fizičku imovinu)

* Za podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja do 31. jula.
* Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje do 15. oktobra.
* Za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje do 15. oktobra.
* Za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije do 30. septembra tekuće godine.
* Podsticaji za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja do 15. novembra.
* Podsticaji za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla do 31. oktobra.
* Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju-po košnici pčela do 15. oktobra.
* Podsticaji za očuvanje biljnih genetičkih resursa do 31. oktobra.
* Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju do 31. oktobra.
* Za podizanje matičnih zasada do 15. oktobra.
* Za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja do 15. oktobra.
* Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte, otvoren JP do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra 2022.
* Investicioni krediti, po prijavi tokom cele godine.
* Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, otvoren JP do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra 2022.
* Krediti za trajna obrtna sredstva, po prijavi tokom cele godine.
* Subvencije za audio-vizuelno delo, otvoren JP do utroška sredstava.
* Subvencije za zapošljavanje, otvoren JP do utroška sredstava, a najkasnije do 30. novembra 2022.
* Program pripravnika sa srednjim i visokim obrazovanjem, Program sticanja praktičnih znanja, Program stručne prakse, Finansiranje mere obuke na zahtev poslodavca - najkasnije do 30. novembra.
* Subvencija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, Subvencija za podršku osobama sa invaliditetom, otvoreni JP do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2022.
* Program transfera tehnologije, po prijavi tokom cele godine.
* Podsticajna sredstva za otpadnu električnu i elektronsku opremu, po prijavi tokom cele godine.
* Subvencije za kupovinu vozila, otvoren JP do utroška sredstava, a najkasnije do 31. oktobra 2022.

MERE RURALNOG RAZVOJA (investicije u preradu i marketing)

MERE RURALNOG RAZVOJA (unapređenje kvaliteta života)

MERE RURALNOG RAZVOJA (organska proizvodnja)

MERE RURALNOG RAZVOJA (očuvanje prirodnih resursa)

POSEBNI PODSTICAJI

INDUSTRIJA

Razvojna agencija Srbije

Subvencije za investicije po Zakonu o ulaganjima, po prijavi tokom cele godine.

Fond za razvoj Republike Srbije

Filmski centar Srbije

Nacionalna služba za zapošljavanje

Fond za inovacionu delatnost

Ministarstvo zaštite životne sredine

Izvor: www.pks.rs