Olakšice za firme koje zaposle nova lica i one koje se bave istraživanjem i razvojem

Olakšice za firme koje zaposle nova lica i one koje se bave istraživanjem i razvojem

Od 01. marta 2022. godine na snagu su stupile olakšice za firme koje zaposle nova lica, ali i za one firme koje se bave razvojem i istraživanjem.

Olakšica za novozaposlena lica

Kada je reč o olakšici za novozaposlena lica, ovu olakšicu vi kao poslodavac ostvarujete ukoliko zasnujete radni odnos na određeno ili neodređeno radno vreme, sa licem koje se smatra ,,novozaposlenim.”

Uštede koje ćete u ovom slučaju ostvariti su:

1.Uštede u plaćanju 70% poreza na zaradu zaposlenog

2.Ušteda na plaćanje 100% PIO na teret zaposlenog i poslodavca.

Postoje 3 uslova koja vi kao poslodavac morate ispuniti da bi ostvarili pravo na olakšice:

1.Da zasnujete radni odnos sa,,novozaposlenim ’’ licem u periodu između 01.marta 2022. i 31. decembra 2022. godine
2.Da minimalna bruto zarada koju ćete mu isplatiti bude 76.500 dinara (odnosno minalna neto zarada 55.556 dinara).
3.Da lice nije bilo zaposleno ili da nije bilo preduzetnik u periodu od 1. januara 2019. godine do 28. februara 2022. godine.

Kao dokaz da lice nije bilo u radnom odnosu u pomenutom periodu, potrebno je obezbediti izvod iz jedinstvene baze CROSO ili listing iz matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ovom olakšicom na mesečnom nivou, po jednom ,,novozaposlenim licu”, ostvarujete uštedu od 19.125 dinara na ime doprinosa za PIO i 4.004 dinara na ime poreza.

U zbiru, na mesečnom novou po jednom zaposlenom ćete ostvariti uštedu od 23,129 dinara, što je na godišnjem nivou po zaposlenom 277.548,00 rsd, ukoliko je isplatite uslovljenu neto minimalnu zarada od 55.556,00 rsd.

Olkašice za firme koje se bave razvojem i istraživanjem

Ukoliko se i vaša firma u okviru svoje delatnosti bavi istraživanjem i razvojem na teritoriji Republike Srbije, od 01. marta 2022. godine imate pravo na nove olakšice.

Olakšice koje u ovom slučaju kao poslodavac pravnog lica možete ostvariti su – Oslobađanje plaćanja 70% poreza obračunatog iz zarade i 100% doprinosa za PIO na teret poslodavca i zaposlenog, za zarade koje se odnose na zaposlene koji rade na projektu istraživanja i razvoja.

Napomena: Ova olakšica važi i za novozaposlene i već postojeće zaposlene radnike i mogu je ostvariti samo pravna lica.

Osim toga, ove olakšice su posebno aktuelne za IT kompanije.


Pogledajte OVDE koje poreze plaćate ako zaposlite praktikanta.

Tagovi: