Novi paket mera sve izvesniji

Novi paket mera sve izvesniji

Posle tri isplaćena minimalca i 100 evra za građane, kako je navedeno, u Vladi Srbije planiraju novu pomoć države.

-Zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Republičkim zavodom za statistiku sprovodimo najopsežnije istraživanje u kome učestvuje preko 1 000 kompanija. Želimo da utvrdimo koji su sektori više pogođeni, kakvi su planovi preduzeća, koji su njihovi izazovi i na osnovu toga ćemo reagovati sa odgovarajućom podrškom - rekao je ministar finansija Siniša Mali.

U setu mera koje je Privredna komora početkom juna, u vidu predloga uputila Vladi, govori se o kratkoročnoj podršci za očuvanje likvidnosti i radnih mesta, ali i o razvojim merama kroz podršku izvoznicima i uključivanje naših kompanija u međunarodne lance snadbevanja.

-Kratkoročne mere više ne bi trebalo da budu linearne, već selektivno usmerene ka najugroženjima koji su pretrpeli najveći udar krize i kojima je potrebno duže vreme za konsolidaciju - rekao je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.