Na državne minimalce paušalci ne plaćaju porez

Na državne minimalce paušalci ne plaćaju porez

 

Krajem prošle nedelje, tačnije 7. maja, počela je uplata prvih državnih minimalaca, kao mera pomoći privredi, na koju imaju pravao i preduzetnici paušalci.

Da bi paušalci mogli da koriste direktna davanja, potrebno je da novac sa namenskog računa prebace na lični sa šifrom 241 bez poziva na broj. Prema informacijama dobijenim iz Ministarstva finansija, sredstva se mogu prebaciti i na preduzetnički račun. Kada je novac na nekom od ovih računa, paušalci ga mogu slobodno iskoristiti onako kako smatraju da je najbolje za njihovo poslovanje, ne postoje nikakva ograničenja.

Na državne minimalce paušalci neće plaćati poreze i doprinose. Paušalci svoje poreze i doprinose ne plaćaju po stvarno ostvarenim prihodima, već prema poreskom rešenju. Iznos poreza i doprinosa koje oni plaćaju ne zavisi od visine prihoda koje imaju pa tako i ne plaćaju nikakav dodatni porez na direktna davanja.