Krediti za privredu i poljoprivredu dostupni od danas - kome su namenjeni?

Krediti za privredu i poljoprivredu dostupni od danas - kome su namenjeni?

Dve milijarde evra garantovanih kredita od strane države od danas su dostupne srpskim privrednicima preko Fonda za razvoj, dok će poljoprivrednicima na raspolaganju biti 2,6 milijardi dinara preko Uprave za agrarna plaćanja.

Prva isplata novca za pomoć privrednicima preko Fondu za razvoj Srbije počinje danas nakon sednice Upravnog odbora ovog fonda. Prošlog četvrtka na sednici Vlade Srbije usvojene su Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije COVID-19, kao i Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima i Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije korona virusa. Dve milijarde evra garantovanih kredita od strane države daju se na period do 36 meseci, sa grejs periodom između 9 i 12 meseci. Ovi krediti namenjeni su za nabavku obrtnih sredstava i za održavanje tekuće likvidnosti, a kako bi redovno izmirivali obaveze prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Kada je u pitanju poljoprivreda, pravo na isplatu novčane pomoći ima vlasnik komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu. Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnica pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u ovoj godini.

Visina jednokratne pomoći u apsolutnom novčanom iznosu određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica: 25 dinara po kvadratnom metru za povrtare koji imaju plastenike ili staklenike, a najviše 90 000 dinara. Odobrava se i 3000 dinara po grlu krave, a najviše 30000 dinara, zatim 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20000, i 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20 000 dinara.

Druga uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima koja subvencioniše deo kamate namenjena je razvoju stočarstva. Odnosi se na nabavku životinja i premiju osiguranja životinja, razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva kao i investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Odnosi se i na nabavku hrane za životinje, investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kao i likvidnost. Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6000000 dinara, dok je za pravna lica iznos kredita do 18000000 dinara. Iznos kredita za likvidnost je do 3000000 dinara.