Čadež

Kako do zajedničkog tržišta regiona?

Marko Čadež, predsednik Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke (KIF ZB6) i predsednik Privredne komore Srbije (PKS) rekao je u Podgorici na otvaranju kancelarije generalnog sekretara KIF - a da treba ozbiljno i posvećeno da se radi na ubrzavanju procedura, usklađivanju propisa, dokumentacije i rada nadležnih službi: "Otklonimo barijere, i tehničke i političke, za više trgovine i investicija - da naši privrednici što pre osete koristi".

Zapadni Balkan - region uspeha

Komorski investicioni forum radi na zastupanju interesa poslovne zajednice regiona - 350.000 kompanija koje okupljaju komore članice KIF-a i jačanju ekonomske saradnje na Zapadnom Balkanu. Ukazuje na probleme, prepreke i troškove koje treba otkloniti, kako bi se obezbedili uslovi za uspešnije poslovanje i region postao poželjnija poslovna i investiciona destinacija za naše i kompanije iz sveta.

"Važno je da pošaljemo poruku da Zapadni Balkan postaje region uspeha, a ne konflikata. Svedoci smo različitih, politički generisanih problema za privrednike, od barijera, preko taksi do dodatnih carina. Ako vlade žele rast, onda moramo da radimo na tome. Mi smo tu da budemo pomoć u stvaranju arhitekture jedinstvenog ekonomskog regionalnog područja", istakao je Čadež. Dodao je da je važno da se sinhronizuje dokumentaciju koja prati robu u regionu, poput veterinarskih i fitosanitarnih sertifikata, carinske procedure i praksu, jer njihova neusaglašenost mnogo košta kompanije.

Pronaći bolja rešenja

Crnogorska ministarka ekonomije Dragica Sekulić, koja je zajedno sa Čadežom, otvorila kancelariju generalnog sekretara KIF-a u Privrednoj komori Crne Gore, očekuje da će vlade u dijalogu sa privredom pronaći bolja rešenja, povećati konkurentnost privreda i unaprediti investiciono okruženje regiona.

Nakon otvaranja kancelarije, održan je i sastanak sa predstavnicima crnogorskih kompanija o unapređenju uslova privređivanja u regionu i prevazilaženju barijera sa kojima se privrednici suočavanju u svakodnevnom poslovanju.

Izvor i foto: Privredna komora Srbije