Intervju sa Brankom Petrovićem, direktorom Vizije Računovodstva

Intervju sa Brankom Petrovićem, direktorom Vizije Računovodstva

E-fakture su za nas veći izazov od krize i rata

Iako su krize i inflatorni udari obeležili prethodne dve godine, u Viziji će 2022. godinu obeležiti otvaranje 6. regionalne kancelarije. Branko Petrović, direktor Vizije Računovodstva, otkrio je kako se uprkos nestabilnom tržištu upustio u otvaranje filijale u Crnoj Gori, ali i zašto su elektronske fakture za računovođe veći izazov od rata i inflacije.

Svet je poslednje dve godine suočen sa krizama pandemije, zatim rata, a kao posledica svega toga došao je i rast cena. Kako su ove krize uticale na vaše poslovanje?

Istina je da od 2020. godine tržište nije stabilno i da se osećaju posledice svih pomenutih kriza. Međutim, fokus naše računovodstvene agencije je na praćenju i razumevanju zakonskih promenama, koje za našu nišu predstavljaju najveći izazov. Kada klijenti nazovu, ne pitaju nas – Zašto je skočila cena nafte i šta ja sada da radim? Odgovore koje očekuju od nas, tiču se elektronskih faktura, promena u sistemu PDV-a, novina u fiskalizaciji.

Složili ste se da je tržište zbog kriza nestabilno i da se posledice osećaju. Ipak, vi ste u aprilu otvorili novu filijalu u Crnoj Gori?

Tako je. U aprilu smo otvorili 6. regionalnu kancelariju i zaista se radujem što smo u mogućnosti da naše usluge ponudimo i preduzetnicima u Crnoj Gori. Iako krize utiču na poslovanje svih branši, firme nastavljaju da rade, a svakoj firmi je neophodan računovođa koji će brinuti o njenom poslovanju i finansijskom zdravlju. U ovim kriznim vremenima iskusan računovođa koji će pratiti zakonsku regulativu, koji će poslodavcu ukazivati na moguće propuste i olakšice koje daju države i banke, je od presudnog značaja. 

Tekuću godinu je obeležio početak primene elektronskih faktura, ali i česte promene u vezi sa njihovom primenom. S obzirom na to da su česte promene zakona vaš najveći izazov, kako ste se nosili sa njima?

Mnogi propisi su kontradiktorni ili se međusobno kose i zato se neprestano menjaju i dopunjavaju. Kako bi i mi i klijenti što lakše prošli kroz ove promene, podelili smo poslove.
Naše računovođe i poreska savetnica na dnevnom nivou prate promene i nalaze način da ih implementiraju u poslovanje naših klijenata.
Sa druge strane, tim za brigu o klijentima je zadužen da kroz korisne blogove i redovne newsletter-e, sve te promene jednostavno i na razumljiv način objasne obveznicima.

Dakle, uloga računovođe je da bude spona između zakona i firmi koje bi te zakone trebalo da primenjuju?

Upravo tako. Mi smo neka vrsta prevodioca. Birokratske termine i zahteve zakonodavca, prevodimo na jezik običnog čoveka.
Osim što ih sprovodimo kroz sve promene zakona i propisa na lak i jednostavan način, mi ih upozoravamo kako da ne naprave greške koje ih skupo mogu koštati, kako da zarade ili uštede, a da njihovo poslovanje ostane u granicama zakona.

 

Šta za računovođe znači primena elektronskih faktura?

Kao što sam već pomenuo, elektronske fakture su za nas trenutno najveći izazov. Ipak, kada svi zakoni i pravilnici o elektronskom fakturisanju budu usaglašeni i ceo proces bude integrisan u praksu, računovođe će pre svega biti oslobođene manuelnih poslova. Elektronske fakture, obezbeđuju brži prenos dokumenata i ukidanje duplih evidencija. Mogućnost da se u transportu izgubi faktura postaje nemoguća, a poreski rizici minimalni. Sve to za nas znači manje knjigovodstvenog posla, a više finansijskih i računovodstvenih ekspertiza, za šta su naše računovođe i obučene. Zbog svega navedenog, poslovi će biti kvalitetnije odrađeni, a pritisak i odgovornost koju nose računovođe će biti manja.


Kakvi se rezultati postižu od kada je uveden novi sistem e-faktura?
Još uvek je rano da govorimo o bilo kakvim rezultatima, s obzirom na to da proces implementacije e-faktura u poslovanje, još uvek traje. Ipak, sama ideja o elektronskom poslovanju je odlična. Verujem da će razmena dokumenta biti dosta brža i kvalitetnija, a mogućnost da se potkrade greška minimalna.

Da li imate savet za ljude koji razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa?
Savet za nekog ko ulazi u biznis, dao bih u jednoj rečenici koju sam nedavno pročitao: „Ako izgubiš novac izgubio si puno, ako izgubiš prijatelja izgubio si još više, ako izgubiš hrabrost, sve si izgubio.”


Valentina Kaličanin