INTERVJU Igor Kolaković, pomoćnik direktora za tehničke poslove JVP „Vode Vojvodine“

INTERVJU Igor Kolaković, pomoćnik direktora za tehničke poslove JVP „Vode Vojvodine“

Izgradnja sistema za navodnjavanje veoma je važna za poljoprivredu u pokrajini

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine. Osnovne delatnosti JVP "Vode Vojvodine" su odbrana od poplava, odvodnjavanje, navodnjavanje, plovidba, zagađivači vode, ribarstvo, zaštićena prirodna područja i međunarodna saradnja u oblasti voda koja ima veliki značaj s obzirom na to da se Republika Srbija nalazi nizvodno u odnosu na većinu susednih država, kao i da, većina vodotokova na našoj teritoriji ima međunarodni karakter.

Razgovarali smo sa gospodinom Igorom Kolakovićem, pomoćnikom direktora za tehničke poslove JVP „Vode Vojvodine“ o benefitima elektronske dostave rešenja za odvodnjavanje, potom o kanalima za navodnjavanje u Vojvodini, kao i programu izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini preko Abu Dabi fonda. Gospodin Kolaković govorio je o planovima za narednu godinu, kao i očuvanju ribljeg fonda u ribolovnim vodama, jednoj od izuzetno važnih aktivnosti JVP „Vode Vojvodine“.

Rešenja za odvodnjavanje od sada su dostupna i preko eUprave. Koliko će elektronska dostava pojednostaviti i ubrzati komunikaciju sa obveznicima?

Prvo dostavljanje rešenja za naknadu za odvodnjavanje elektronskim putem, preko portala eUprava urađeno je krajem oktobra i to samo fizičkim i pravnim licima koja su u zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, a imaju registrovane naloge na portalu eUprava.
Budući da su rešenja za naknadu za odvodnjavanje za tekuću godinu već uručena, pravi benefiti elektronske dostave osetiće se tokom sledeće godine kada budu dostavljena rešenja za 2023. godinu. Imajući u vidu trenutni broj registrovanih korisnika na portalu eUprava, rešenja za naknadu za odvodnjavanje na ovaj način primiće gotovo 120.000 obveznika, što je preko 15 procenata ukupnog broja obveznika naknade za odvodnjavanje.

Automatska dostava pojednostaviće i ubrzati komunikaciju sa obveznicima i istovremeno izbeći mnoge probleme na koje smo nailazili prilikom distribucije rešenja putem pošte. Za ova rešenja zakonom je predviđena lična dostava što znatno otežava distribuciju, jer ukoliko obveznici nisu u mogućnosti da preuzmu rešenje, članovi domaćinstva ne mogu to učiniti umesto njih.
Takođe, usled netačnih i neažuriranih adresa dolazi do problema sa neuspelim isporukama, što obveznicima stvara dodatnu obavezu odlaska u ekspozituru pošte ili u naše preduzeće radi preuzimanja rešenja. Elektronska dostava sve te probleme rešava i svako ko ima mogućnost prijavljivanja preko portala eUprave, u mnogome olakšava sebi. Iz tog razloga upućujem apel svima koji su u mogućnosti da to i učine, a do tada, naravno, obveznici koji nemaju nalog, rešenja će i dalje primati preko pošte.

Koliko se u Vojvodini kanali koriste za navodnjavanje?

Na teritoriji Vojvodine izgrađeno je više od 22.000 kilometara kanala koji mogu da služe za odvodnjavanje, navodnjavanje ili kao dvonamenski. Trenutno se za potrebe navodnjavanja okolnih poljoprivrednih površina koristi 1.600 kilometara, čija funkcija je samo za navodnjavanje ili dvonamenska.

Važno je napomenuti da ne mogu svi kanali koji postoje da se koriste za navodnjavanje, tj. da ne mogu svi kanali koji se nalaze u atarima da se pune vodom kojom bi se navodnjavale okolne oranice, pre svega zbog svog položaja, geometrije kanala, kote dna, kote obala itd.
Trenutno se u Vojvodini navodnjava oko 70.000 hektara obradivih površina.

Program izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini preko Abu Dabi fonda predstavlja važan korak. Možete li nam reći nešto više o ovim projektima?

Tačno je da program izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini preko Abu Dabi fonda predstavlja krupan korak u daljem razvoju navodnjavanja, racionalnom korišćenju vodnih resursa i širenju mogućih površina za navodnjavanje. Kroz naše investicione aktivnosti vodimo se strategijom razvoja, usmerenom na poboljšanje vodnih resursa u pokrajini.
Izgradnja sistema za navodnjavanje veoma je važna za poljoprivredu u pokrajini, a posebno u svetlu velikih klimatskih promena kojima smo svedoci.
U osmišljavanju koncepta dvonamenskog sistema navodnjavanja polazilo se od toga da svi korisnici koji poseduju zemlju duž kanalske mreže mogu direktno, tifonima, da se priključe na mrežu i navodnjavaju širinu od 400 metara sa obe strane kanala. Korisnici čije zemljište se ne nalazi direktno duž kanalske mreže moraju da isprojektuju i izgrade svoje vodozahvate kojima bi dopremili vodu do željene lokacije.
Koncept za regionalne hidrosisteme bio je da se na jedan region dovuče sva vodna infrastruktura koja će se staviti u funkciju navodnjavanja. Regionalni hidrosistemi su tehnički i tehnološki daleko kompleksniji od dvonamenskih.

Abu Dabi fond obuhvata 3 faze. JVP „Vode Vojvodine“ je iz tog fonda do sada realizovalo 14 projekata ukupne vrednosti oko 18.300.000 evra. Trenutno je u završnoj fazi 5 projekata vrednosti 4.915.000 evra, u toku je 8 projekata vrednosti 19.070.000 evra, u procesu ugovaranja je projekat vrednosti 12.079.000 evra, dok se završava projektno-tehnička dokumentacija za projekat vrednosti 7.636.000 evra.
Kada svi radovi budu završeni, biće omogućeno navodnjavanje na oko dodatnih 100 hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta.
Sve ove brojke govore o kontinuiranom investiranju u vodoprivredni sistem u Vojvodini. JVP „Vode Vojvodine“ nastaviće da se efikasno i odlučno stara o vodnim resursima kako bi se na najbolji način održao ovaj složeni sistem.

Svi ovi projekti predstavljaju početke svojih regionalnih sistema za navodnjavanje, tako da će se u budućnosti oni samo još više razvijati. Po vrednostima jasno je da ovo ne bi mogli da isfinansiramo od sopstvenih sredstava, te nam je Abu Dabi fond od velikog značaja.

Koji su Vam planovi za naredni period?

U narednim godinama pored održavanja postojećih vodnih objekata izuzetno nam je važno da pristupimo razvijanju započetih regionalnih sistema čime bi se povećale površine koje mogu da se navodnjavaju, što nam je u sušnim godinama poput ove od izuzetnog značaja.

Takođe, JVP „Vode Vojvodine i nadležni Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo planiraju da pristupe projektovanju i radovima kako bi jednonamenski sistemi za odvodnjavanje postali dvonamenski i samim tim upotrebili što više postojeće infrastrukture za potrebe navodnjavanja, ali i u borbi protiv sve izraženijih suša.

Očuvanje ribljeg fonda na našim ribolovnim vodama je od izuzetne važnosti.

Upravo tako... i to je postala jedna od izuzetno važnih aktivnosti JVP „Vode Vojvodine“. Preduzeli smo odlučne korake u poslednje dve godine kako bismo sprečili krivolov na vodama koje su u našoj nadležnosti. To ne podrazumeva samo pojačan nadzor, već i nabavku nove, moderne opreme za naše ribočuvare, prvenstveno čamaca i terenskih vozila, tako da oni mogu konačno da pariraju ribokradicama. U toku je formiranje monitoring centra za praćenje dešavanja na ribolovnim vodama, jedinstvenog u regionu, gde će se uz pomoć savremene opreme dvadeset četiri sata nadzirati ribolovne vode.
Ove mere su već dale rezultate i možemo reći da smo samo od početka ove godine do oktobra, dakle za samo devet meseci, zaplenili oko 53,6 kilometara mreže, 6 plovila i 164 komada raznog nedozvoljenog alata.
U borbu protiv ribokrađe uključili smo i obične građane, tako što smo pokrenuli akciju ribočuvar – volonter i, za sada, podelili 27 takvih legitimacija.

Istovremeno, JVP „Vode Vojvodine“ preduzelo je niz mera koje će doprineti obnovi ribljeg fonda. Na našu inicijativu, zabranjen je privredni ribolov na 19,5 kilometara šire gradske zone na području Grada Novog Sada. Uspeli smo da postepeno povećamo količinu riblje mlađi kojom poribljavamo naše ribolovne vode u okviru redovnih godišnjih akcija. Ove godine, poribljavanje je planirano sa 18,5 tona riblje mlađi autohtonog vretenastog šarana.