Energetskom efikasnošću do zaštite životne sredine

Energetskom efikasnošću do zaštite životne sredine

Pitanje zaštite životne sredine visoko je podignuto na lestvici prioriteta širom sveta, pa tako i u našoj zemlji. Probleme kvaliteta vazduha i vode zbog energetske krize zamenila je tema energetske efikasnost. Sve više se radi na tome kako da se uštedi energija, čime se i negativan uticaj na okolinu svakako smanjuje - umanjenjem emisije štetnih gasova koja nastaju sagorevanjem energenata koje iskoristimo za zagrevanje prostora.

Šta je energetska efikasnost?

Energetska efikasnost predstavlja iskorišćenje manje količine energije za obavlјanje nekog posla ili određene aktivnosti, pri čemu ne smeju biti umanjeni uslovi za rad i život lјudi, odnosno ne sme se narušiti osećaj ugodnosti.

Energetski efikasni objekti su oni koji troše manje energije za zadovoljenje životnih potreba, a misli se na održavanje ugodne temperature, neophodno osvetlјenje i druge potrebe za boravak i rad lјudi u zatvorenom prostoru.

Dobro termički izolovana zgrada manje troši energiju za zagrejavanje zimi i za hlađenje leti, a boravak u njoj je ugodniji i kvalitetniji. Energetski efikasna zgrada tako čuva energiju, a njen životni vek je duži.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture još ranije pripremilo je flajere sa informacijama, vodiče, priručnike, atlase, ali i test energetske efikasnosti. Detalji se mogu potražiti OVDE.

Republika Srbija je donela čitav niz zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuje oblast upravljanja energijom, među kojima značajno mesto zauzimaju propisi koji se tiču energetske efikasnosti u oblasti građevinarstva. To su Zakon o planiranju i izgradnji, kao krunski dokument, a takođe i podzakonski akti - Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, odnosno Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

Atlas porodičnih i višeporodičnih zgrada u Vojvodini

Prema Atlasu porodičnih kuća iz 2012. godine, koje je pripremio Arhitektonski fakultet iz Beograda uz podršku GIZ-a, u regionu Vojvodine analizirana su 1.852 objekta. Analizom perioda građenja došlo se do podataka da je najveći broj objekata (81%) podignut u periodu između 1919. i 1980. godine. Termoizolacija je primenjena kod objekata građenih u poslednjih 20 godina, dok su sporadični primeri starijih objekata koji su termički izolovani.

Kada je reč o zgradama, istraživanjem je obuhvaćeno više od 10.500 zgrada na teritoriji cele Srbije. Osnovna karakteristika zgrada namenjenih višeporodičnom stanovanju, sa aspekta energetskih performansi, je poštovanje relevantnih zakonskih akata iz oblasti građevinarstva. Ovo za posledicu ima primetno bolje performanse u poređenju sa objektima namenjenim porodičnom stanovanju, kao i mogućnost razvoja unificiranih metoda sanacije i poboljšanja energetskih performansi, navedeno je.

Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije građenih od 2013. ističe da obavezna energetska klasifikacija i sertifikacija novih zgrada, koja je na snazi od oktobra 2012. godine, predstavlja postupak koji je označio prekretnicu u dotadašnjoj graditeljskoj praksi. Osim obaveze ispunjavanja minimalnih kriterijuma u pogledu energetske efikasnosti na nivou cele zgrade (izraženo kroz uslov potrebne energije za grejanje), uz zadovoljenje strožih kriterijuma za termičke karakteristike pojedinačnih pozicija termičkog omotača, teži se ostvarivanju sve većeg nivoa energetske efikasnosti, ističe se.

Opštine raspisale javne konkurse za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Mnoge opštine u našoj zemlji, među kojima su i Žabalj, Nova Crnja, Mali Iđoš, Sremski Karlovci, Ruma, kao i Grad Subotica, raspisale su javne konkurse za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode. Objavljeni su i preliminarni rezultati.

Predmet sufinansiranja obuhvatao je sledeće mere energetske efikasnosti:


1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove.

Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000 dinara sa PDV-om.

2) nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične кuće i stanove.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 85.000,00 dinara sa PDV-om.

3) nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične кuće i stanove.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 110.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka).

4) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične кuće i stanove (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 1. tačka 2) ili 3), ovog odeljka).
Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om.

5) nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV-om

6) nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

(1) 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om, i;
(2) iznosa koji se dobija množenjem količine tople vode iz dostavljene profakture, sa iznosom od 650,00 dinara sa PDV-om.

EBRD podržala unapređivanje energetske efikasnosti javnih objekata u Vojvodini

Podsetimo, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) Pokrajinskoj vladi odobrila je kredit od 12 miliona evra, uz grant od milion evra, kao i 450.000 evra za izradu projektne dokumentacije, unapređivanje energetske efikasnosti 80 javnih objekata u AP Vojvodini. Ugovor je potpisan krajem prošle godine.
Investicija podrazumeva rekonstrukciju objekata i obezbeđivanje zelene energije, što će dovesti i do smanjivanja troškova lokalnih samouprava i pokrajinske administracije.