E-fakture – ušteda za privredu i državu

E-fakture – ušteda za privredu i državu

Ministarstvo finansija i NALED organizovali su okrugli sto pod nazivom „E-fakture za konkurentniju privredu“ u Palati Srbija na kom je zaključak bio da će uvođenje elektronskih faktura preduzećima u Srbiji doneti milionske uštede na udministrativnim i operativnim troškovima, a državi efikasniju kontrolu i naplatu poreza, što pokazuju i iskustva evropskih zemalja.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će uvođenje ovih faktura doneti puno koristi privredi i društvu, jer dobijaju veću pravnu sigurnost, veću efikasnost, a zbog smanjene upotrebe papira to će biti dobro i za ekologiju. Računovođama će, kako je rekao, biti lakše da se snalaze sa e-fakturama nego sa papirnim.

Ministar je podsetio i da kod uvođenja elektronskih faktura postoje tri roka, prvi je 1. januar 2022. godine do kada je javni sektor obavezan da izdaje i prima ove fakture između sebe. Drugi rok je 1. jul 2022. godine kada je javni sektor u obavezi izdavanja i primanja e- faktura ka privredi, a treći rok je 1. januar 2023. godine kada će i privreda biti obavezna da privredi izdaje ove fakture i prima ih od nje.

Sistem elektronskih faktura će se, kako je naveo ministar, primenjivati na obveznike poreza na dodatu vrednost. Prijava za porez na dodatu vrednost biće automatska, te ako se upare fakture, automatski će se istoga dana vraćati i PDV.