Do 300.000 evra za inovativna mikro, mala i srednja preduzeća

Do 300.000 evra za inovativna mikro, mala i srednja preduzeća

U periodu od 15. septembra do 15. novembra 2022. godine, inovativnim preduzećima i timovima, na raspolaganju je novi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava kroz programe finansiranja Fonda za inovacionu deltanost.

Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija.

Uslovi za konkurisanje

Na konkursu mogu učestvovati projekti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora, ali da ispunjavaju ova 3 uslova:

1.Da su mikro, malo ili srednje preduzeće

2.Da su osnovana u Srbiji

3.Da su u većinskom privatnom vlasništvu

Visina novčanih sredstava namenjenih za sufinansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća ide:

*do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća;

*najmanje 30%, odnosno 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Pogledajte na sajtu Vizija-računovodsto koja dokumentacija se podnosi prilikom apliciranja.